نرم افزار مدیریت کاربران و کارمندان وردپرس منتشر شد!

اگر کسب و کارتان امروز در بستر وردپرس رشد کرده و یا در آینده نزدیک این اتفاق می افتد قطعا شما به یک نرم افزار مدیریت کاربران نیاز خواهید داشت،نرم افزار مدیریت کاربران لاوین 24 زیباترین و قدرتمندترین نرم افزار در این زمینه می باشد که با در نظر گرفتن فرهنگ سازمانی ایرانی تهیه و توسعه داده شده است ...

اطلاعات بیشتر
پنل مدیریت کاربران و کارمندان وردپرس