شکل گیری مقیاس ارزشهای شغلی و خانوادگی برای زنان دانشجو - گردآوری سؤالها


پرسشنامه مقیاس ارزشهای شغلی و خانوادگی

 

مقدمه:

جایگاه زنان ،این بخش حیاتی جامعۀ ، توجه دانشمندان اجتماعی را که به دنبال تحقیق مباحث کشف نشده در زمینه های مختلف هستند، به سوی خود جلب می کند . جامعه شناسان در این مورد خاص، کار هدایت نظامدار تحقیقاتی را به عهده گرفته اند که بتوانند تغییراتی را که در وضع زنان سراسر دنیا ، به ویژه کشورهای در حال توسعه روی می دهد،بسنجند مطالعه تفسیر ارزشها ، نگرشها و نقشها ، همان طور که تغییر محسوس الگوی سنتی به الگوی مدرن را در میان جامعه زنان مشاهده می کنیم ، تا حد زیادی به بافت موقعیت کنونی مربوط می شود. تغییر و تحول در وضعیت و نقش زنان ابعاد نهفته و آشکار بسیاری دارد. نگرشها ، آرزوها و سوگیری ارزشهای زنان، الگوی روابط موجود در خانواده را تعیین می کند.این جهت گیری ها ، بر نوع کیفیت روابطی که بین نسلها ، بین جنسیتها و نقشهائی که آنها به عنوان همسر و مادر ایفاء می کنند ، تأثیر عمیقی می گذارد.

شکل گیری مقیاس ارزشهای شغلی و خانوادگی برای زنان دانشجو:

اهداف مقیاس ارزشهای شغلی و خانوادگی در ارزشهای شغل پیش بینی شده و خانوادگی زنان دانشجو این است که زنان تحصیلکرده هدف دار را که به کار خویش و زندگی خانوادگی خود وابستگی دارند ، در جامعه مدرنی که تصور می رود که نقش دوگانه – حرفه ای وخانه داری را باید به طور همزمان ایفا نمایند ، جذب کند .

گردآوری سؤالها:

سؤالات مربوط به گرایش شغلی و خانوادگی از ادبیات مربوط به نگرشهای نقش جنسی ، نگرشهایی نسبت به شغل وخانواده ، امتیازات حرفه هایی خاص وکار آفرینی صنعتی در موقعیت زنان هندی و همچنین غربی در پیش نویس اولیه آن فراهم شد. تعدادی از آموزگاران و پژوهشگران که درحال کار کردن بر روی زمینه های تحصیلات حرفه ای ، تحصیلات زنان و سوگیری نقش – جنسیتی در میان زنان شاغل بودند توجه به نقطه نظرات کارشناسی شان در این زمینه به سؤالات گوناگون دست یافتند به این ترتیب 85 سؤال برای توصیف ارزشهای حرفه ای یا خانوادگی شکل گرفت و بصورت تصادفی توزیع شد.  

در قالب فایل word و بدون هیچ گونه واترمارک

نظرات و سوالات قبل خرید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای ثبت تیکت بایستی وارد اکانت خود شوید!