پرسشنامه مقیاس خود سنجی - التزام عملي به اعتقادت اسلامي - هدف وموارد كاربرد - مراحل تدوين پرسشنامه - شيوه تفسير دادها


پرسشنامه مقیاس خود سنجی

 

التزام عملي به اعتقادت اسلامی:

الف ) هدف وموارد كاربرد:
مقياس خود سنجي التزام عملي به اعتقادات اسلامي براي اندازه گيري رفتارهاي ديني نوجوانان وجوانان مسلمان تدوين شده است. درانتخاب جملات اين مقياس، آن دسته از اعمل ورفتار هيا ديني    ( نظير نماز وروزه واجب ) كه انجام آنها از يك نوجوان يا جوان مسلمان انتظار مي رود، دركانون توجه قرار گرفته است. بنابراين، جملات كليدي دراين پرسشنامه شامل همه تكاليف ديني بزرگسالان   ( نظير جهاد وذكات ) نمي شود. همچنين، اين ابزار صرفا براي مطالعه رفتارهاي ديني جوانان ونوجوانان در يك جامعه اسلامي قابل استفاده است وكاربرد آن در جوامع غير اسلامي روا نيست. از طرف ديگر، اعتماد آزمودني ها شرط صحت داده ها بوده واجراي پرسشنامه در مورادي كه آزمودني ها درباره نتايج آزمون بيم داشته باشند يا احساس تهديد كنند، اعتبار ( روايي ) ندارد.
ب ) مراحل تدوين پرسشنامه:
مقياس خودسنجي التزام عملي به اعتقادات اسلامي، بعد از انجام يك مطالعه مقدماتي ( مرور ادبيات تحقيق، مشورت با صاحب نظران، مصاحبه با تعدادي از معلمان ومديران مدارس ومصاحبه با تعدادي از دانش آموزان ) تنظيم شد وبعد از بررسي پايايي واعتبار، بر روي 300 نفر از دانش آموزان دختر وپسر دوره متوسطه كه از پنج منطقه شهر تهران انتخاب شده شده بود، اجرا شد. اطلاعات مربوط به روايي وپايايي ابزار به شرح زير خلاصه شده است.
روايي آزمون:
براي بررسي روايي ( validity  ) ابزار اندازه گيري التزام عملي به اعتقادات اسلامي، از نظر متخصصان استفاده شد. تعدادي از روحانيون وانديشمندان مسلمان وتعدادي از اساتيد دانشگاه " مقياس خود سنجي التزام عملي به اعتقادات اسلامي " را ابزاري نسبتا مناسب براي اندازه گيري التزام عملي دانش آموزان به اعتقادات اسلامي دانستند واستفاده از آن را روا ديدند. روايي " مقياس خودسنجي التزام عملي به اعتقادات اسلامي " به طريق ديگري نيز بررسي شد. تعداد 35 نفر از دانش آموزان درمطالعه مقدماتي به پرسشنامه مورد نظر پاسخ دادند. همين افراد در يك مصاحبه انفرادي شركت كردند وتوسط پژوهشگران از لحاظ ميزان پايبند بودن به اعتقادات اسلامي بر روي يك مقياس 20درجه اي رتبه بندي شدند. علاوه براين، همان دانش آموزان توسط مسئولان واحد آموزشي از لحاظ التزام به اعتقادات اسلامي در روي يك مقياس 20 درجه اي مرتبه بندي شدند. سپس همبستگي بين پاسخ هاي كتبي دانش آموزان وامتياز مصاحبه، محاسبه شد وضريب همبستگي بين امتيازي كه مصاحبه گر به ميزان پايبند بودن به هر دانش آموز اختصاص داده بود ونمره اي كه دانش آموز از طريق پاسخ دادن به پرسشنامه كسب كرده بود، برابر با 86% به دست آمد.

در قالب فایل word و بدون هیچ گونه واترمارک

نظرات و سوالات قبل خرید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای ثبت تیکت بایستی وارد اکانت خود شوید!