پرسشنامه استاندارد ولع به غذا-صفت سپدا بنیتو و همکاران 2000 Fcod Craving Questionnaire-Trait: FCQ-T

پرسشنامه ولع به غذا-صفت توسط سپدا بنیتو و همکاران (2000) به منظور سنجش ولع به غذا-صفت در بزرگسالان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 39 سوال و 9 مولفه قصد و برنامه ریزی برای مصرف غذا، پیش بینی تقویت مثبت در نتیجه خوردن، پیش بینی رهایی از احساسات منفی در نتیجه خوردن، فقدان کنترل خوردن در پاسخ به نشانه های محیطی، افکار یا اشتغال ذهنی به غذا، احساس فیزیولوژیکی ولع ، هیجان های قبل یا حین ولع، نشانه های که ممکن است راه انداز ولع به غذا شوند و احساس گناه ناشی از ولع می باشد و بر اساس طیف شش گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (بودن با کسی که مشغول خوردن است، غالبا مرا گرسنه می سازد.) به سنجش ولع به غذا-صفت می پردازد.
تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این تحقیق منظور از ولع به غذا-صفت نمره ای است که پاسخ دهندگان به سوالات 39 گویه ای پرسشنامه ولع به غذا-صفت می دهند.
روایی و پایایی پرسشنامه
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پروژهش کچویی و اشرفی (1395) روایی محتوایی و صوری و ملاکی این پرسشنامه مناسب ارزیابی شده است.
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه شده در پژوهش کچویی و اشرفی (1395) براي این پرسشنامه بالای 0/7 برآورد شد.

در قالب فایل WORD و PDF بدون هیچگونه واترمارک

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پرسشنامه استاندارد ولع به غذا-صفت سپدا بنیتو و همکاران ۲۰۰۰”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جهت ارسال تیکت بایستی وارد اکانت خود شوید. ورود به حساب کاربری