پرسشنامه‌ی رضایت شغلی هرزبرگ | پرسشنامه انگیزش شغلی 40 ماده ای هرزبرگ | پرسشنامه هرزبرگ | آزمون روانشناسی رضایت شغلی | ایجاد انگیزش شغلی


پرسشنامه‌ی رضایت شغلی هرزبرگ

اين پرسشنامه 40 گويه دارد. توضیحات ابزاری : پرسشنامه‌ی رضایت شغلی هرزبرگ دارای 40 ماده و براساس نظريه دو عاملي هرزبرگ و با توجه به عوامل انگيزش دروني (ذهني) و بیرونی (بهداشتی) توسط بخشی و همکاران (1383) به منظور ايجاد انگيزش شغلي اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان تهيه و تنظيم گرديد که جهت ارزیابی انگیزش شغلی در 11 معیار می باشد و با مقياس نقطه اي به صورت (بسيار مهم، مهم، كم اهميت و بي اهميت و شامل نمی شود)، درجه بندي شده است. هرزبرگ معتقد است كه انگيزش تحت تأثير عوامل محرك انگيزش (عوامل درونی یا ذهنی فرد) و عوامل بهداشتي (عوامل بیرونی) است. عوامل محرك انگيزش يا ذهني از انجام كار ناشي مي شوند و موجب رضايتمندي فرد شده و به عنوان پاداش هاي دروني يا ذهني مي باشند كه براي افزايش انجام كار ضروري اند، همانند : موفقيت، پيشرفت و قدرداني ماهيت كار، در حالي كه براي تأمين و حفظ سلامت سازمان، شناسايي عوامل بهداشتي يا خارجي عمدتاً با محيط و زمينه شغل ارتباط دارند و كاركنان را در سازمان ابقا مي كنند، و شامل : خط و مشي و مقررات و شرايط محيط كار، حقوق و دستمزد، روابط شخصي با همرديفان و امنيت شغلي مي شوند. (دیویس،1980؛گاول،1997) ...
  • روایی و پایایی:
بخشی و همکاران در تحقیقی پایایی آزمون را 92/0 بدست آورده و نتايج نشان داد كه 81 درصد اعضاي هيأت علمي، عوامل بيروني و 72 درصد آنها عوامل دروني را بر ايجاد انگيزش شغلي مؤثر مي دانستند. در بين عوامل بيروني به ترتيب اهميت، عامل هاي حقوق و دستمزد، امنيت شغلي، شرايط محيط كار، نحوه ارتباط با ديگران، سرپرستي و نظارت و خط مشي حاكم بر محيط كار، و در بين عوامل دروني به ترتيب اهميت، ماهيت كار، شناخت و قدرداني از افراد، پيشرفت و توسعه شغلي و موفقيت شغلي، بيشترين نقش را داشته اند.

به همراه نحوه محاسبه، جواب امتیاز ها و جدول پاسخ

در قالب فایل WORD و PDF بدون هیچگونه واترمارک

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پرسشنامه‌ی رضایت شغلی هرزبرگ (۴۰ ماده ای)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *