آزمون ارزش های فرهنگی | دانلود پرسشنامه ارزش های فرهنگی | پرسشنامه مدیریت | پرسشنامه ارزش های فرهنگی به همراه نحوه محاسبه


پرسشنامه استاندارد ارزش های فرهنگی جمع گرایی- فرد گرایی تریاندیس و گلفند ۱۹۸۸

پرسشنامه ارزش های فرهنگی جمع گرایی- فردگرایی توسط تریاندیس (1988) به منظور سنجش ارزش های فرهنگی جمع گرایی-فردگرایی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 16 سوال و 4 مولفه فردگرایی افقی، فردگرایی عمودی، جمع گرایی افقی و جمع گرایی عمودی می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (بیشتر اوقات به خودم متکیم به ندرت به دیگران تکیه می¬کنم) به سنجش ارزش های فرهنگی جمع گرایی- فردگرایی می پردازد.
تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این تحقیق منظور از ارزش های فرهنگی جمع گرایی- فردگرایی نمره ای است که پاسخ دهندگان به سوالات 29 گویه ای پرسشنامه ارزش های فرهنگی جمع گرایی- فردگرایی می دهند.
روایی و پایایی پرسشنامه
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پروژهش کعبه و همکاران (1392) روایی محتوایی و صوری و ملاکی این پرسشنامه مناسب ارزیابی شده است.
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه شده در پژوهش کعبه و همکاران (1392) براي این پرسشنامه بالای 0/7 برآورد شد.(توضیحات بیشتر داخل فایل)

به همراه نحوه محاسبه

در قالب فایل WORD و PDF بدون هیچگونه واترمارک

نظر و یا سوالی را که در این قسمت می نویسید، توسط فروشنده این محصول بررسی خواهد شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جهت ارسال تیکت بایستی وارد اکانت خود شوید. ورود به حساب کاربری