پرسشنامه استاندارد استعداد کاری دانشجویان Work Keys Talent Assessment

پرسشنامه استعداد کاری دانشجویان توسط موسسه آزمون سازی آمریکا در سال (2009) به منظور سنجش استعداد کاری دانشجویان طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط مطهری نژاد و اسمعیلی ماهانی (1394) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای 46 سوال و ده مولفه هدف گذاری، همکاری، خلاقیت، نظم و انضباط، حسن نیت، نفوذ، خوش بینی، دانایی، ثبات و تلاش می باشد و بر اساس طیف هفت گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (دارای مجموعه ای از اهداف نوشته شده هستم.) به سنجش استعداد کاری دانشجویان می پردازد.
تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این تحقیق منظور از استعداد کاری دانشجویان نمره ای است که پاسخ دهندگان به سوالات 46 گویه ای پرسشنامه استعداد کاری دانشجویان می دهند
روایی و پایایی پرسشنامه
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پروژهش مطهری نژاد و اسمعیلی ماهانی (1394)روایی محتوایی و صوری و ملاکی این پرسشنامه مناسب ارزیابی شده است.
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه شده در پژوهش مطهری نژاد و اسمعیلی ماهانی (1394)براي این پرسشنامه بالای 0/7 برآورد شد.

در قالب فایل WORD و PDF بدون هیچگونه واترمارک

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پرسشنامه استاندارد استعداد کاری دانشجویان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جهت ارسال تیکت بایستی وارد اکانت خود شوید. ورود به حساب کاربری