پرسشنامه استاندارد جنگ طلبی مک کانکی 2007


McConochie 44-item Warmongering Scale
پرسشنامه جنگ طلبی توسط مک کانکی (2007) به منظور سنجش جنگ طلبی طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط بانان فردوسیان و همکاران (1394) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای 44 سوال و نه مولفه استبداد طلبی، اهمیت ارتش و حفظ قدرت، دوستدار جنگ بودن، الزامی بودن جنگ و قواعد آن، موجه دانستن جنگ های گذشته، ضرروت قوی بودن ارتش، قدرت طلبی و غارتگری و علاقه به سلاح جنگی می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (من می خواهم رهبر کشوری باشم که قدرت نظامی زیادی دارد) به سنجش جنگ  طلبی می پردازد.
تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این تحقیق منظور از جنگ طلبی نمره ای است که پاسخ دهندگان به سوالات 44 گویه ای پرسشنامه جنگ طلبی می دهند.
روایی و پایایی پرسشنامه
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پروژهش بانان فردوسیان و همکاران (1394)  روایی محتوایی و صوری و ملاکی این پرسشنامه مناسب ارزیابی شده است.
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه شده در پژوهش بانان فردوسیان و همکاران (1394) براي این پرسشنامه بالای 7/0 برآورد شد.

در قالب فایل WORD و PDF بدون هیچگونه واترمارک

نظر و یا سوالی را که در این قسمت می نویسید، توسط فروشنده این محصول بررسی خواهد شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جهت ارسال تیکت بایستی وارد اکانت خود شوید. ورود به حساب کاربری