پرسشنامه استاندارد سبک زندگی زوجین با رویکرد اسلامی Lifestyle of couples with Islamic approach

پرسشنامه سبک زندگی زوجین با رویکرد اسلامی توسط حیرت و همکاران (1393) به منظور سنجش سبک زندگی زوجین با رویکرد اسلامی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 84 سوال و هشت مولفه ساختاری، ارتباط معنوی، ارتباط رفتاری، ارتباط عاطفی، ارتباط شناختی، ارتباط جنسی، ارتباط با خانواده ها و سلامت می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (همسرم در تصمیمات مربوط به زندگي مشترك نظر من را مي پرسد) به سنجش سبک زندگی زوجین با رویکرد اسلامی می پردازد.
تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این تحقیق منظور از سبک زندگی زوجین با رویکرد اسلامی نمره ای است که پاسخ دهندگان به سوالات 84 گویه ای پرسشنامه سبک زندگی زوجین با رویکرد اسلامی می دهند.
روایی و پایایی پرسشنامه
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پروژهش حیرت و همکاران (1393) روایی محتوایی و صوری و ملاکی این پرسشنامه مناسب ارزیابی شده است.
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه شده در پژوهش حیرت و همکاران (1393) براي این پرسشنامه بالای0/7 برآورد شد.

در قالب فایل WORD و PDF بدون هیچگونه واترمارک

نظر و یا سوالی را که در این قسمت می نویسید، توسط فروشنده این محصول بررسی خواهد شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جهت ارسال تیکت بایستی وارد اکانت خود شوید. ورود به حساب کاربری