پرسشنامه استاندارد نظریه ی ضمنی هوش عبدالفتاح و ییتس 2006 Theory of Intelligence Scale

پرسشنامه نظریه ی ضمنی هوش توسط عبدالفتاح و ییتس (2006) به منظور سنجش نظریه ی ضمنی هوش طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط محبی نورالدین وند و همکاران (1392) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای 14 سوال و دو مولفه نظریه ذاتی هوش و نظریه افزایشی هوش می باشد و بر اساس طیف چهار گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (انجام دادن موفقيت آميز يك تكليف مي تواند به رشد هوش ما كمك كند) به سنجش نظریه ی ضمنی هوش می پردازد.
تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این تحقیق منظور از نظریه ی ضمنی هوش نمره ای است که پاسخ دهندگان به سوالات 14 گویه ای پرسشنامه نظریه ی ضمنی هوش می دهند.
روایی و پایایی پرسشنامه
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پروژهش محبی نورالدین وند و همکاران (132) روایی محتوایی و صوری و ملاکی این پرسشنامه مناسب ارزیابی شده است.
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه شده در پژوهش محبی نورالدین وند و همکاران (1392) براي این پرسشنامه بالای 0/7 برآورد شد.

در قالب فایل WORD و PDF بدون هیچگونه واترمارک

نظر و یا سوالی را که در این قسمت می نویسید، توسط فروشنده این محصول بررسی خواهد شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جهت ارسال تیکت بایستی وارد اکانت خود شوید. ورود به حساب کاربری