پرسشنامه سازگاری (دانش آموزان دبیرستانی) | سازگاری (دانش آموزان دبیرستانی) | شکل گیری پرسشنامه سازگاری (دانش آموزان دبیرستانی)

پرسشنامه پرسشنامه سازگاری (دانش آموزان دبیرستانی)

  این پرسشنامه در صدد آن است تا دانش آموزان دبیرستانی (گروه سنی 14 تا 18 ساله ) با سازگاری خوب را از دانش آموزان با سازگاری ضعیف در سه حوزه سازگاری ( عاطفی ، اجتماعی و آموزشی ) جدا سازد .  

شکل گیری پرسشنامه:

ابتدا فهرستی (مجموعه ای ) شامل 100 سؤال که نشان دهنده مشکلات معنادار دانش آموز در سه حوزه مذکور ، تهیه شد. پاسخگویی به سؤالات به صورت "بلی " و "خیر " است. این لیست به 20 داور که همه آنها روانشناسان شاغل به تدریس و مشاوره با راهنمایی شغلی بودند جهت قضاوت ارائه شد. روانشناسان هر یک از سؤالات را از جهت شایستگی قرار گرفتن در پرسشنامه مورد داوری قرار دادند. در نهایت فقط سؤالهایی نگهداری شد که همه داوران روی آن نظر موافق داشتند این کار سبب حذف 12 سؤال از 100 سؤال گردید. قبل از تجزیه و تحلیل ، سؤالهای پرسشنامه روی نمونه ای شامل ، 100 دانش آموز دبیرستانی برای رفع مشکلات زبان ، اجرا شد تا اگر مشکلی در درک و روشنی سؤالهای مختلف توسط آنهاگزارش می شود اصلاح شود .  

تجزیه و تحلیل سؤالها

88 سؤال باقیمانده روی دو گروه A وB  آزمودنی اجرا شد . گروه A را 100 دانش آموز دبیرستانی با سازگاری خوب و گروه B را دانش آموز با سازگاری ضعیف تشکیل می دادند این گروه بندی از طرف گروهی متشکل از 5 معلم که دانش آموزان را به خوبی می شناختند انجام شده بود برای مقایسه پاسخ دو گروه نسبت به هر سؤال از آزمون کای – اسکور استفاده شد . 14 سؤال از 88 سؤال که بین دو گروه تمایز معنا داری قایل نمی شدند از آزمون حذف شدند. 74 سؤال باقیمانده روی نمونه 370 نفری از دانش آموزان دبیرستانی اجرا شد. توزیع نمرات برای کل تست و برای سه حوزه آزمون هنجاریابی شد نمرات تفاوت معناداری از توزیع نرمال نداشتند. همبستگی دو رشته ای هر سؤال : 1- با کل نمرات پرسشنامه و 2- با حوزه های نمرات کل توسط کامپیوتر محاسبه شد همبستگی دو رشته ای معنادار در سطح 001/0 به عنوان ملاک باقی ماندن هر سؤال تعیین شد. این کار باعث حذف 14 سؤال از 74 سؤال گردید پرسشنامه نهایی شامل 60 سؤال (برای هر حوزه سازگاری 20 سؤال ) می شود .    

در قالب فایل word و بدون هیچ گونه واترمارک

نظرات و سوالات قبل خرید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای ثبت تیکت بایستی وارد اکانت خود شوید!