پرسشنامه استاندارد سرمایه معنوی سالمندان Standard questionnaire for the spiritual capital of the elderly

پرسشنامه سرمایه معنوی سالمندان توسط گل پرور و همکاران (1393) به منظور سنجش سرمایه معنوی سالمندان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 21 سوال و چهار مولفه ارزش گرایی معنوی، خلوت با خدا، اهمیت معنویت و تاثیر گذاری معنوی می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (چقدر باورهای مذهبی شما باعث تسهیل روند انجام امور و کارهایتان میشود؟) به سنجش سرمایه معنوی سالمندان می پردازد.
تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این تحقیق منظور از سرمایه معنوی سالمندان نمره ای است که پاسخ دهندگان به سوالات 21 گویه ای پرسشنامه سرمایه معنوی سالمندان می دهند.
روایی و پایایی پرسشنامه
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پروژهش گل پرور و همکاران (1396) روایی محتوایی و صوری و ملاکی این پرسشنامه مناسب ارزیابی شده است.
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه شده در پژوهش گل پرور و همکاران (1393) براي این پرسشنامه بالای 0/7 برآورد شد.

در قالب فایل WORD و PDF بدون هیچگونه واترمارک

نظر و یا سوالی را که در این قسمت می نویسید، توسط فروشنده این محصول بررسی خواهد شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جهت ارسال تیکت بایستی وارد اکانت خود شوید. ورود به حساب کاربری