پرسشنامه شخصیتی چند جنبه ای برن رویتر | آزمون برن رویتر | تمایلات روان نژندی | قیاس اکتفا به خود | مقیاس اجتماعی بودن | مقیاس درون گرایی


پرسشنامه شخصیتی چند جنبه ای برن رویتر

این پرسشنامه جهت بررسی واکنش های آزمودنی در برابر مسائل و پیش آمدهای روزانه زندگی ساخته شده است و از 125 سؤال تشکیل شده است . شش جنبه از ویژگیهای شخصیتی را مورد اندازه گیری قرار می دهد و از16 سال به بالا کاربرد دارد. این آزمون برای هر دو جنس قابل اجرا است . از اعتبار و پایایی برخوردار است . برای تشخیص آزمون مناسبی است . تنها مشکلی که این پرسشنامه داشت ، تصحیح و نمره گذاری آن بوده است که زمان زیادی را لازم داشت ولی اکنون با توجه به اینکه تصحیح و نمره گذاری توسط کامپیوتر انجام می گیرد ، اجرای آن رونق و کاربرد زیادی پیدا کرده است . امتیاز دیگری که این آزمون دارد ، وجود همبستگی های بالایی است که بین مقیاسهای مختلف وجود دارد یعنی میزان هایی که در این پرسشنامه به کار رفته اند مستقل از یکدیگر نیستند و بین خود همبستگی زیادی دارند ،روی این اصل می توان درموارد ضروری و کمی وقت به نمره گذاری تعداد کمی از مقیاسها اقدام کرد و مقیاسهای دیگر را از روی آنها برآورد نمود .

دستورالعمل اجرا آزمون برن رویتر :

این پرسشنامه هم بصورت فردی و هم گروهی قابل اجرا است . محدودیت زمانی ندارد ولی انتظار می رود بیش از نیم ساعت طول نکشد. در اجرای گروهی پس از تمهید مقدمات امر و ایجاد شرایط مناسب و آماده کردن آزمودنیها پرسشنامه را توزیع نموده و از آزمودنیها خواسته می شود که مشخصات خود را روی برگ پرسشنامه بنویسند ( جهت صرفه جویی در هزینه می توان برگ پاسخنامه ای تهیه نمود و از یک پرسشنامه برای دفعات متعدد استفاده نمود . در این صورت ضروری است آزمودنیها مشخصات خود را روی برگ پاسخنامه بنویسند و از نوشتن اسم و زدن علامت روی پرسشنامه خودداری نمایند ) سپس آزماینده جهت اطمینان درک صحیح دستورالعمل توسط آزمودنیها ، دستورالعمل را با صدای بلند می خواند و از آزمودنیها می خواهد که آنها نیز دستورالعمل را در دل خود همراه با آزماینده تکرار کنند .  

به همراه نحوه محاسبه، جواب امتیاز ها و جدول پاسخ

در قالب فایل WORD و PDF بدون هیچگونه واترمارک

نظر و یا سوالی را که در این قسمت می نویسید، توسط فروشنده این محصول بررسی خواهد شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جهت ارسال تیکت بایستی وارد اکانت خود شوید. ورود به حساب کاربری