پرسشنامه محبوبیت - آيا فرد محبوبي هستيد - محبوبي چیست


پرسشنامه محبوبیت

 

آيا فرد محبوبي هستيد؟

دراجتماع به ما مي آموزند يكي ازمهمترين نيازهاي زندگي اين است كه مردم دوستمان داشته باشند. دوست داريم وقتي مارا مي بينند با لبخندي پذيراي حضورمان شوند، به نيكي از ما يادكنند، ومورد تحسين، تكريم وتمجيد قرار گيريم. اما افراد در نيازهاي خود براي محبوبيت ومقبوليت متفاوتندو واغلب كساني كه بيشترين نياز را دارند، همان هايي هستند كه دوست دارند با خودشان خلوت كنند اما به لحاظ محبوبيت اجتماعي كمتر چنين فرصتي مي يابند. چقدر خوب مي شد اگر كسي مي توانست مجموعه قواعدي را مطرح كند تا هر فرد بر اساس نياز خود به محبوبيت برسد اما متاسفانه يك رفتار بخصوص يا جنبه اي خاص از شخصيت آدمي، ضامن محبوبيت نيست.  

برخی از سوال های پرسشنامه محبوبیت:

1- وقتي به گردش وتفريح مي رويد، آيا: الف-  معمولا به راحتي با ديگران دوست مي شويد؟ ب-  ترجيح مي دهيد وقت خود را به تنهايي يا با همراهان خود سپري كنيد؟ ج-   دلتان مي خواهد با افرادي دوست شويد اما برايتان دشوار است؟   2- با دوست خود قرار گذاشته ايد اما خسته تر ازآنيد كه به محل قرار برويد، سعي مي كنيد با او تماس بگيريد وتوضيح دهيد اما موفق نمي شويد، آيا: الف-  به محل قرار نمي رويد واميدواريد كه او آن را درك كند؟ ب-  به محل قرار مي رويد وسعي مي كنيد اوقات خوشي را پشت سر بگذاريد؟ ج-  به محل قرار مي رويد ومي پرسيداگر ناراحت نمي شود زودتر به خانه برگرديد؟   3- كداميك از جملات زير در مورد شما صدق مي كند؟ الف- هر دعوتي كه از من به عمل آيد مي پذيرم. ب- بسياروسواسي ومشكل پسندم وتنها درصورتي دعوت را مي پذيرم كه مطمئن باشم به من خوش مي گذرد. ج- تنها دعوت دوستان قديمي وفاميل را مي پذيرم.   4- ميهماني كه براي دو روز، پيش شما آمده بود، بيش از ده روز است كه نزد شما مانده وآرزو       مي كنيد هرچه زودتر خداحافظي كرده وبرود. آيا؟ الف- صريحا ازاو مي خواهيد از پيش شما برود؟ ب- به عنوان زمينه اي براي دك كردن او، ميهمان ديگري دعوت مي كنيد ويا كار مهمي مي تراشيد؟ ج- كمي با سردي با اورفتار مي كنيد شايد متوجه منظور شما بشود؟   5- معمولا دوستي شما با دوستانتان تاچه مدت دوام مي آورد؟ الف- اغلب سالها اين دوستي پايدار مي ماند. ب- فرق مي كند، اگر هنوز هم وجه مشتركي داشته باشيم اين دوستي مي تواند سالها ادامه داشته باشد. ج- معمولا اين مدت مشخص نيست، هر روز دوستان تازه اي پيدا مي كنم.

در قالب فایل word و بدون هیچ گونه واترمارک

نظرات و سوالات قبل خرید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای ثبت تیکت بایستی وارد اکانت خود شوید!