آزمون استاندارد عملکرد شرکت آلتن تاز و همکاران | دانلود پرسشنامه استاندارد عملکرد شرکت آلتن تاز و همکاران | پرسشنامه استاندارد | پرسشنامه استاندارد عملکرد شرکت آلتن تاز و همکاران ۲۰۱۳ به همراه نحوه محاسبه


پرسشنامه استاندارد عملکرد شرکت آلتن تاز و همکاران ۲۰۱۳ | Performance Questionnaire of Alten Taz et al. 2013

پرسشنامه عملکرد سازمانی یا شرکتی توسط آلتانتاش و همکاران (2013) به منظور سنجش عملکرد سازمانی یا شرکتی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (در یک سال گذشته، در مقایسه با سایر رقبا سودآوری شرکت چه اندازه افزایش یافته است؟) به سنجش عملکرد سازمانی یا شرکتی می پردازد.
تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این تحقیق منظور از عملکرد سازمانی یا شرکتی نمره ای است که پاسخ دهندگان به سوالات 3 گویه ای پرسشنامه عملکرد سازمانی یا شرکتی می دهند.
روایی و پایایی پرسشنامه
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پروژهش خداخواه (1394) روایی محتوایی و صوری و ملاکی این پرسشنامه مناسب ارزیابی شده است.
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه شده در پژوهش خداخواه (1394) براي این پرسشنامه بالای 0/7 برآورد شد.(توضیحات بیشتر داخل فایل)

به همراه نحوه محاسبه

در قالب فایل WORD و PDF بدون هیچگونه واترمارک

نظر و یا سوالی را که در این قسمت می نویسید، توسط فروشنده این محصول بررسی خواهد شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جهت ارسال تیکت بایستی وارد اکانت خود شوید. ورود به حساب کاربری