مدیریت پروژه اسکرام

مدیریت پروژه اسکرام زیر مجموعه ای از مدیریت پروژه چابک (agile) است و یکی از محبوب ترین چهارچوب‌ها برای پیاده سازی میدیریت چابک است. این روش یک مدل توسعه نرم افزاری تکرارشونده است که برای توسعه نرم افزاری و محصولات پیچیده به کار میرود و به تیم های کوچک دارای ارتباط نزدیک و حمایت کننده از یکدیگر کمک می کند تا محصولات پیچیده ای را به طور فزاینده و تدریجی توسعه دهند. اسکرام به جای تمرکز بر اینکه افراد چه کار می کنند بر چگونگی انجام کار تمرکز دارد. در اسکرام تیم ها در طول اسپرینت...
ادامه مطلب