پکیج منیجر یا سامانه مدیریت بسته

پکیج منیجر
سامانه مدیریت بسته یا پکیج منیجر چیست ؟! در علم نرم‌افزار، سامانه مدیریت بسته (package management system) یا به اختصار مدیر بسته، به مجموعه ابزارهایی گفته می‌شود که برای نصب، بروزرسانی، پیکربندی یا حذف یک بسته نرم‌افزاری در سیستم‌عامل استفاده می‌شود. مدیر بسته معمولاً شامل پایگاه داده‌ای حاوی نسخه بسته نرم‌افزاری و وابستگی‌های آن می‌باشد. این اطلاعات از تداخل بسته‌ها با یکدیگر جلوگیری بعمل آورده و همه پیش نیازهای نصب یک بسته نرم‌افزاری را فراهم میاورد. بسته‌ها شامل...
ادامه مطلب