سیستم کنترل نسخه گیت

سیستم کنترل نسخه گیت
وقتی شروع به کار با یک Version Control System یا به اختصار VCS می‌کنید، باید در ابتدا با کلیات این سیستم آشنا شده و آن‌‌ها را به‌ درستی درک کنید. همچنین قبل از اینکه ذهن‌تان را با کامندهای مختلف درگیر کنید، باید مطمئن شوید که مفاهیم عمومی را به‌ خوبی متوجه شده‌اید. در غیر اینصورت کار با سیستم‌های کنترل نسخه همچون Git تبدیل به یک کابوس خواهد شد! سیستم کنترل نسخه، سیستمی برای کنترل و پی‌گیری تغییرات واحد اطلاعاتی دخیل در ایجاد یک برنامهٔ نرم‌افزاری است. واحد اطلاعاتی مزبور...
ادامه مطلب